ประวัติศาสตร์

คือสิ่งที่นิยามตัวตนของเรา

หลุยส์ อเล็กซานเดอร์

หลุยส์ อเล็กซานเดอร์

เกิดในสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 1932

เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสภายุโรป

การสอนภาษาอังกฤษยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

 

หลุยส์ได้พัฒนางานเขียน 

     จนก่อกำเนิดเป็นรากฐานคอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารจำนวนมาก (รวมถึงไดเร็ค อิงลิช) และก่อเกิดกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปขึ้น

 

ในปี ค.ศ. 1977 หนังสือของหลุยส์ 

ได้ถูกขายจำนวนมหาศาลถึง 4.7 ล้านเล่ม ในระยะเวลาเพียง1ปี ความสำเร็จนี้ ถูกบันทึกไว้ใน สถิติกินเนสบุ๊คว่าเป็นจำนวนหนังสือที่ขายได้สูงสุดภายในระยะเวลา1ปี

 

จากการริเริ่มสร้างสรรค์หลักสูตร

การเรียนภาษาอังกฤษแบบก้นหอย ไดเร็ค อิงลิช ถือเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการทำงานของเขา อีกทั้งหลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนจากวิธีการที่ถูกพัฒนาขั้นสูงและกลุ่มเทคโนโลยีการเรียนภาษา

ไดเร็ค อิงลิช ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1997 สนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาระดับสากลที่มาจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทในสหราชอาณาจักร

 

ไดเร็ค อิงลิช เป็นส่วนหนึ่งใน ลิงกัวโฟน กรุ๊ป

สถาบันภาษาอังกฤษระดับโลกเพื่อการฝึกอบรมภาษาที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1901 ด้วยหลักสูตรที่มีให้เลือกถึง 9 ระดับ ( สอดคล้องกับ CEFR มาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา) ไดเร็ค อิงลิช สอนผู้เรียนได้ทุกระดับความรู้และความสามารถ ตั้งแต่ผู้เรียนที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง นักเรียน นักศึกษา ผู้เริ่มต้นการทำงาน ตลอดจนผู้บริหารองค์กร