ไดเร็ค อิงลิช เสนอรูปแบบการบริการ ที่มีทั้ง ความเป็นมืออาชีพและเป็นส่วนสาคั...
  • 7 January 2020
  • 823
  • 0
ลิลิซ สเตียดี, หัวหน้าฝ่ายขาย, บริษัทสโครเดอร์ การจัดการและการลงทุน อินโดนีเซีย 
อ่านต่อ
ผมมีความเข้าใจและประทับใจอย่างยิ่งที่ ได้เรียนกับไดเร็ค อิงลิช อีกทั้งรูปแ...
  • 7 January 2020
  • 571
  • 0
แอนเดรียส ซินดุดฮาร์มา, ผู้จัดการฝ่าย, บริษัทมิทรา อินเทกราซี อินโฟเมทิกา tika
อ่านต่อ