5 คำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนการสัมภาษณ์งาน
  • 7 January 2020
  • 730
  • 0
เพื่อการสัมภาษณ์งานที่ประสบผลสำเร็จนั้น การใช้เวลาเพื่อสำรวจตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ขั้นตอนและะกระบวนการเตรี...
อ่านต่อ
6 วิธี พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
  • 7 January 2020
  • 553
  • 0
1. ฝึกพูดกับตัวเอง หลายคนรับฟังคำแนะนำมากมาย แต่ไม่เคยนำคำแนะนำเหล่านั้นมาใช้ได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้จริงเพราะขาดการ...
อ่านต่อ