หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาโดย Louis Alexander อาจารย์ผู้มากความสามารถและนักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน ทบทวนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ 

เรามุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวัน ที่โรงเรียน และที่ทำงาน

 

และด้วยคลาสเรียนติวเข้มทักษะด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนกับครูเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้ถึงแก่นแท้ของภาษาอังกฤษ

 

อีกทั้งคลาสเรียนสนทนาที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาและเป็นธรรมชาติ โดยมีครูเจ้าของภาษาคอยติดตามผล และพัฒนาการทางการสื่อสาร คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

วิธีการสอนของไดเร็ค อิงลิช ได้รับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางภาษาในทุกด้านของการเรียนรู้

85

ชั่วโมง การเรียนรู้ / เลเวล

27

บทเรียน / เลเวล

3

บทเรียน / 1 บทหลัก

9

บทหลัก / เลเวล