คอร์สเรียนทั้ง 8 เลเวลของ Direct English สนับสนุนการพัฒนาสำเนียงภาษาอังกฤษทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน ซึ่งเป็นสำเนียงที่พบเจอและมีการใช้มากที่สุดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

Direct English เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์และครอบคลุมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากครูผู้สอนเจ้าของภาษาระดับมืออาชีพเป็นหลัก ร่วมกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้อย่างลงตัว

 

วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน

Direct English เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมผู้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 100,000 คนทั่วโลกต่อปี

แหล่งเสริมการเรียนรู้ด้านมัลติมีเดียของเราช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับภาษาอังกฤษและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา

นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาและบทสนทนาที่ใช้ในชั้นเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ สามารถบันทึกเสียงพูดของตนเองเป็นภาษาอังกฤษและเปิดฟัง เพื่อประเมินการออกเสียงเพื่อปรับปรุงและแก้ไข นี่เป็นวิธีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฟังและพูดนอกห้องเรียนและพัฒนาจนเกิดความมั่นใจ และออกเสียงสำเนียงที่เหมือนกับเจ้าของภาษา

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัว และวิชาชีพของผู้เรียน ผู้เรียนที่เรียนหลักสูตร Direct English ใน 5 เลเวลแรกจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง ชีวิตประจำวัน เพิ่มระดับความสามารถในอาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุมและสื่อสารด้วยความมั่นใจ

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรทั้งแบบ "เข้มข้น" หรือ แบบ "สบายๆ" กำหนดเป้าหมายส่วนตัวและเสริมสร้างความมั่นใจด้วยการเรียนภาษาอังกฤษในแบบแผนที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด

เราได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Interactive การเรียนรู้แบบโต้ตอบขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างครบด้าน

 

Direct English ของเราเชื่อว่าผู้เรียนแต่ท่าน มีความต้องการในการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปเราช่วยให้นักเรียนระบุความต้องการเฉพาะของตนเองได้อย่างชัดเจนและวางแผนการศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียน

การเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการทั้งเวลาและความมุ่งมั่น ด้วยระบบของ Direct English ทำให้นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อการบริหารเวลาที่ถูกต้องและมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จได้อย่างตรงจุด

 

 

แนวทางการศึกษา

หลักสูตรของ Direct English จะค่อย ๆ เพิ่มความรู้เพื่อให้นักเรียนครบทั้ง 4 ด้าน คือทักษะ หารฟัง-พูด-อ่า-เขียนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในและพิ่มความสามารถทางด้านการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรของเราเป็นการเรียนรู้แบบ”วงกลมก้นหอย” ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ด้วยการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างปรานีต หากมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นก็สามารถกลับมาทบทวนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เกิดความเข้าใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

เรามุ่งเน้น 4 ทักษะที่สำคัญ

●การฟัง

●การพูด

●การเขียน

●การอ่าน 

 

เทคนิคการเรียนการสอน

การสอนสดโดยครูเจ้าของภาษาระดับมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์จุดควรปรับปรุงของนักเรียนแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำ และช่วยพัฒนาในส่วนนั้นให้ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

ครูของเราใช้แนวคิดเชิงบวก มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและให้กำลังใจผู้เรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานถูกส่งผ่านตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

การเรียนรู้ – เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

การพูด - พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร

ไวยากรณ์ - ฝึกฝนและทบทวนไวยากรณ์ที่ถูกต้องผ่านตัวอย่างภาษาที่ใช้จริง

การทบทวน- รวมความรู้ผ่านการเรียนรู้และทบทวนซ้ำในรูปแบบที่แน่นอน

การประเมินตนเอง – การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าและพัฒนาการทางภาษา

 

สื่อการเรียนการสอน

เราได้เพิ่มเติมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบขั้นสูง Interactive Learning สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงของเรา - Direct English Live – ช่วยให้คุณเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย ฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ 

 

สื่อการเรียนการสอนแต่ละเลเวลประกอบด้วย:

●หนังสือเรียน

●หนังสือคู่มือ

●การเข้าถึงหลักสูตรเรียนรู้ด้วยระบบโต้ตอบขั้นสูง interactive learning

● Audio และ Video 9 บทเรียน