ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

Direct English สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร ?

หลักสูตรของ ไดเร็ค อิงลิช สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน ช่วยส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทของคุณดีขึ้น
การวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับการเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลระดับ บริษัท และระดับประเทศ

 

Direct English เหมาะสำหรับใคร?

เราให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรของคุณโดยเฉพาะ 
หลักสูตรของเราสามารถมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในการทำยอดขายในต่างประเทศให้มากขึ้น และช่วยผู้บริหารระดับสูงให้ได้รับความสามารถด้านภาษาที่จำเป็นต่อการเติบโตสู่ตลาดใหม่
เราได้สร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนกับหน่วยงานรัฐบาล และ บริษัท ใหญ่ๆ ทั่วทุกมุมโลก เพื่อช่วยให้พนักงานมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ
นักเรียน Direct English ของเราส่วนหนึ่งทำงานให้กับ บริษัท ชั้นนำต่างๆทั่วโลก ได้แก่ : HP, IBM, Microsoft, Maersk และอีกมากมาย 

 

Direct English มีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ บริษัท ดังต่อไปนี้

 

พนักงานของคุณจะได้อะไรจาก Direct English?

เมื่อการทำธุรกิจใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ด้วยหลักสูตรเฉพาะของ ไดเร็ค อิงลิช ที่สามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางภาษาของพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าและพัทธมิตรผู้ใช้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ กว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก ทำให้คุณสามารถข้ามพรมแดนขยายสู่ตลาดใหม่และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Direct English สามารถช่วยให้พนักงานของคุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมุ่งเน้นที่การสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 ได้ความสามารถระดับมืออาชีพ ประกอบไปด้วยทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งความเข้าใจด้านการอ่านเขียนและการสื่อสาร รวมถึงมีความรู้ ความสามารถทางด้านการสนทนาและทักษะการพูดในที่สาธารณะ

ได้รับใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก รับรองความถนัดทางภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะด้านของภาษาอังกฤษธุรกิจ

 เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่

 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่สร้างจากการสื่อสารที่ชัดเจนความเข้าใจและมุมมองระหว่างประเทศที่ใช้ร่วมกัน

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดต่างชาติที่มีพื้นฐานบนการสื่อสาร ความเข้าใจ มุมมองระหว่างประเทศที่ใช้ร่วมกันที่ชัดเจน 

ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนากับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก เพิ่มความสามารถในการดำเนินงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า

 

เทคนิคการสอนสำหรับองค์กร

การสอนสดโดยครูเจ้าของภาษาระดับมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์จุดควรปรับปรุงของนักเรียนแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำ และช่วยพัฒนาในส่วนนั้นให้ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

ครูของเราใช้แนวคิดเชิงบวก มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและให้กำลังใจผู้เรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

การเรียนการสอนถูกส่งผ่านในรูปแบบ

●คลาสเรียนสนทนา

●คลาสเรียนติวเข้ม 

●คลาสกิจกรรมโซเชียล

 

ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สำคัญ

1. ความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย: มีการกำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. การทำความเข้าใจกับเจ้าของภาษา: ผู้เรียนได้เรียนรู้กับครูเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับมืออาชีพ เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ 

3. การเลียนแบบ ด้วยการเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา นักเรียนเลียนแบบสำเนียงและเข้าใจภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาความมั่นใจ สามารถสื่อสารได้ในทุกบริบทในสังคม

4. รูปแบบของไวยากรณ์  นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์และเป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจเมื่อได้ฟัง อ่าน พูด และเขียน

5. เพิ่มขีดความสามารถ ผู้เรียนสามารถขยายขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเองได้ครบ ทั้งด้านการฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างเต็มที่