รูปแบบการเรียนเป็นอย่างไร

หลังจากลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ Product Expert จะช่วยวางแผนและแนะนำผู้เรียนแต่ละท่านให้เข้าใจทุกขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จได้

 

ทุกๆ 3 บทเรียน ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของตนเองด้วยการทำแบบทดสอบด้านภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ รวมถึงแสดงผลลัพท์การพัฒนาทักษะทางภาษาอันน่าทึ่ง 

หลังจากฝึกฝนได้ครบทั้ง 27 เนื้อหาแล้วนั้น นักเรียนจะสามารถเลื่อนระดับและได้รับใบ Certificate จากทางสถาบัน 

คลาสเรียนสนทนา

ไดเร็ค อิงลิช มีคลาสเรียน สำหรับการสนทนาโดยเฉพาะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนได้อย่างตรงจุด ช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลายและสนุกสนาน