ศูนย์สอบ BULATS ของ Cambridge English Assessment

ไดเร็ค อิงลิช BULATS

Direct English จำหน่ายและบริหารการทดสอบ BULATS อนุญาตโดย Cambridge English BULATS ส่งมอบผ่านเครือข่ายไดเร็ค อิงลิช ทั่วโลก


คะแนน BULATS 

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้ที่ Direct English เซ็นเตอร์

Upper Advanced C2= 90-100

Advanced C1 = 75-89

Upper Intermediate B2 = 60-74

Intermediate B1= 40-59

Elementary A2= 20-39

Beginner A1 = 10-19

 

Cambridge ESOL

Cambridge ESOL เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Assessment ในฐานะภาควิชาของมหาวิทยาลัย Cambridge และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

 

กลุ่มการประเมินของ Cambridge จัดให้มีการทดสอบทางวิชาการอาชีพและทักษะที่หลากหลายให้กับผู้เรียน 8 ล้านคน กว่า 150 ประเทศในทุกๆปี

ระบบของ Cambridge ESOL ได้มาตรฐาน ISO 9001: 2008 ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

20,000 องค์กรทั่วโลกที่ยอมรับ CAMBRIDGE BULATS

Direct English ทั้ง 8 ระดับ ช่วยให้ผู้เรียนผ่านการรับรองจาก Cambridge BULATS อย่างไร มาหาคำตอบกัน