ใบประเมินผล Cambridge BULATS

BULATS เป็นหนึ่งในการทดสอบภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก 

และการประเมินผลของ Cambridge เป็นการประเมิณทางภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 

ดังนั้นตอนนี้ ด้วยหลักสูตรทั้งเก้าระดับที่มีชื่อเสียงของเรา รวมถึงการทดสอบ BULATS ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจาก Cambridge English Language Assessment หนึ่งในองค์กรทดสอบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทำให้คุณสามารถพิสูจน์ความสำเร็จให้ตัวคุณเองและทั้งโลกเห็นได้ 

 

นักเรียน Direct English จะได้รับใบประกาศนียบัตรการประเมินภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

Direct English ทุกแห่งทั่วโลก ได้รับอนุญาตในฐานะศูนย์ทดสอบ Cambridge BULATS 

 

นักเรียนที่สอบผ่านการประเมินของ Cambridge จะได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการและสามารถใช้การประเมินนี้ยืนยันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเน้นย้ำถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย 

 

ทั้งนี้แบบทดสอบมาตรฐานของ BULATS เป็นการประเมินทักษะการฟังและการอ่าน ความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ซึ่งจะใช้เวลาในการสอบ 110 นาที โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

50 นาทีแรกเป็นการทดสอบทักษะทางการฟัง และ 60 นาทีหลัง เป็นการทดสอบทักษะการอ่านและความรู้ทางภาษา

BULATS ยังคงเสนอ 45 นาทีสำหรับการสอบเขียน ที่ช่วยประเมินทักษะการเขียน, ความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ และอีก 12 นาทีสำหรับการสอบพูด ที่ช่วยประเมิณทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ 

 

Direct English ได้มอบทักษะทั้งหมด

ที่จำเป็นสำหรับการสอบ BULATS ซึ่งจัดทำโดยสถาบันการทดสอบเคมบริดจ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก BULATS

การทดสอบ BULATS เป็นวิธีที่รวดเร็วและคล่องตัวในการประเมินและรับรองทักษะภาษาของคุณอย่างถูกต้อง 

 

นอกจากใบประกาศนียบัตรจะพิสูจน์ความสำเร็จให้ตัวคุณเองได้แล้วนั้น ยังเป็นประโยชน์เมื่อใช้แสดงต่อผู้จ้างงานของคุณเพื่อยืนยันความสามารถทางการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ยังช่วยพิสูจน์ความพร้อมของคุณสำหรับการเลื่อนขั้นหรือปรับตำแหน่งงานปัจจุบันของคุณให้สูงขึ้น เพราะทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

 

 

ผู้คนหลายพันคนทั่วโลก 

ค้นพบแล้วว่าการทดสอบด้วยระบบ BULATS เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการประเมินทักษะภาษาของพวกเขา และเมื่อรวมกับการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจาก Direct English ทำให้เราได้รับการยอมรับที่พิสูจน์ว่าเรียนแล้วได้ผลจริง 

 

BULATS ช่วยให้องค์กรและผู้เรียนสามารถประเมินทักษะการใช้ภาษาในที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้