ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

      ถือเป็นประเภทหนึ่งของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่เรามักเจอในงานวิจัย, การเรียน, การสอน, และการใช้ในมหาวิทยาลัย

      หากคุณได้มีโอกาสในการอ่านบทความวิชาการ หรือ ฟังใครสักคนนำเสนอ พูดคุย เกี่ยวกับหัวข้อเชิงวิชาการในสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการแล้วนั้น คุณจะพบได้บ่อยครั้ง ที่ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจะถูกใช้ในโอกาสเหล่านี้

 

หากคุณกำลังเรียน ( หรือมีโอกาสที่จะได้เรียน) ในมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณควรศึกษาอย่างยิ่ง

 

 

      ซึ่งแม้แต่เจ้าของภาษาเองนั้น ล้วนแล้วต้องเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเช่นกัน เพราะการสื่อสารนี้ ไม่เหมือนกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่เป็นการสื่อสารที่ต้องใช้อย่างเป็นทางการและหลีกเลี่ยงคำหรือวลีที่ใช้ในการพูดที่ไม่เป็นทางการอีกด้วย