ไดเร็ค อิงลิชเป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ เพื่อความเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมมาก ผมมีความมั่นใจที่มากขึ้นและสิ่งนี้เองช่วย กระตุ้นให้ผมพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

บูดิ ฮาร์โต, ผู้จัดการฝ่าย , บริษัท วีจาย่า คาย่า