ไดเร็ค อิงลิช เสนอรูปแบบการบริการ ที่มีทั้ง ความเป็นมืออาชีพและเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้บริษัทและพวกเรามีความมุ่งมั่นและทาเป้าหมายให้เป็นจริงได้

ลิลิซ สเตียดี, หัวหน้าฝ่ายขาย, บริษัทสโครเดอร์

การจัดการและการลงทุน อินโดนีเซีย