ผมมีความเข้าใจและประทับใจอย่างยิ่งที่ ได้เรียนกับไดเร็ค อิงลิช อีกทั้งรูปแบบ การเรียนที่นาเสนอก็มีความเป็นมืออาชีพ อย่างมาก”

แอนเดรียส ซินดุดฮาร์มา,

ผู้จัดการฝ่าย, บริษัทมิทรา อินเทกราซี อินโฟเมทิกา tika